Sök
Nyhetsbild

Stort intresse för våra korta yh-utbildningar

Yh-utbildningarna Bevara och återskapa natur samt Att tillvarata trädens nytta i staden startar med fulla klasser i november.

I somras beviljades Dacapo Mariestad två nya korta yrkeshögskoleutbildningar med fokus på ekosystembaserad planering för grön omställning. När distansutbildningarna startar måndagen den 15 november är båda klasserna fyllda med totalt 49 studerande.

  • - Det har varit högt tryck under ansökningsperioden. Vi är väldigt glada att vi lyckades träffa så rätt med vårt nya utbud, säger Nathalie Werjefelt, utbildningsledare Dacapo Mariestad.
  •  

De korta utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma inom offentliga organisationer som arbetar med miljö- eller planeringsfrågor. Utbildningarna tar avstamp i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 15 som handlar om att skydde biologisk mångfald och integrera ekosystem i lokal förvaltning. Bevara och återskapa natur ger kunskaper om hur ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar bidrar i omställningen till hållbara samhällen. Att tillvarata trädens nytta i staden ger kunskaper inom trädets ekologi, monetära värderingsmetoder och miljölagar. Att trycket har varit så högt tror Nathalie Werjefelt beror på både frågorna och flexibiliteten i studieformen.

  • - Frågorna ligger rätt i tiden och vi har möjliggjort distansutbildningar med flexibel studieform och takt. Det gör att du kan kombinera studierna med en hel- eller deltidstjänst.

Senaste nytt

Kalender