Sök
Maria Henriksson verksamhetschef Dacapo Mariestad

Vi plockar upp vårt nyhetsbrev!

Maria Henriksson avdelningschef Dacapo Mariestad är först ut att ta ordet.

Efter en tids uppehåll har vi nu beslutat att återuppta Dacapo Mariestads nyhetsbrev. De senaste åren har varit märkliga, först en pandemi och sedan ett krig i Ukraina som får effekter både i Europa och globalt. Parallellt med detta går inte klimatomställningen i den takt som den borde. Personligen känner jag att det är lätt att fastna i all nyhetsrapportering där känslan av uppgivenhet kan ligga nära tillhands.

Men uppgivenhet hjälper ingen, och jag finner en stor kraft i det arbete som vi dagligen utför inom Dacapo Mariestad. Det är fantastiskt att få arbeta med uppgifter som betyder någonting, och jag tycker verkligen att våra utbildningar är viktiga. Ta till exempel inom hantverk: Fönsterrenoverings- och Kulturmålarutbildningarna. Eller inte att förglömma vår senaste kompetenshöjande kurs Förvaltning och utveckling av äldre park- och trädgårdsmiljöer. De förmedlar kunskaper inom olika hantverksområden, där tekniker och materialkännedom är baserade på erfarenheter från en lång tradition bakåt i tiden. Det visar sig, att dessa kunskaper är nyckelfaktorer för en hållbar riktningen för hela hantverksbranschen i framtiden. Det är minst sagt uppmuntrande att få bekräftelse på att fler än jag värdesätter dessa kompetenser, eftersom intresset för utbildningarna är stort.

Under föregående år påbörjades utvecklingen av en ny utbildningsinriktning inom ekosystembaserad planering, Att bevara och återskapa natur och Att tillvarata trädens nytta i staden. Nu i november startar också vårt senaste tillskott, Hållbara våtmarker. Det är korta yrkeshögskolekurser som vänder sig till yrkesverksamma som behöver fylla på sin kompetens för att möta samhällsplaneringens utmaningar. Intresset har varit stort även för dessa utbildningar. De är på distans vilket möjliggör rekrytering av deltagare från hela vårt avlånga land. Eftersom kompetensen kring dessa områden inte finns i vår organisation, har nätverk och kontakter utvecklats med väldigt duktiga och entusiasmerande specialister, vilket har tillfört ny energi till vår verksamhet.

Dacapo Mariestad är en liten utbildningsorganisation med stora ambitioner. Trots begränsningarnas faktum, kan jag inte annat än dagligen glädjas över förmånen att få arbeta med ett dedikerat och sammansvetsat gäng som ger allt i sina arbetsinsatser för att bidra till en hållbar kompetensomställning!

Maria Henriksson
Avdelningschef Dacapo Mariestad

Senaste nytt

Kalender