Sök
Lyssna
/
Nyhetsbild

Vad hände efter studierna?

Malin Storm studerade förskollärarutbildningen, Karlstad Universitet på distans via Dacapo Mariestad och tog examen i januari -15.

Frågestund

1. Vad arbetar du med idag?

-Jag går ut förskollärarutbildningen nu i januari -15. Har sedan fått jobb på en förskola i Mariestads kommun. Alla i vår distansgrupp på lärcentra i Mariestad har fått tjänst efter utbildningen vilket känns väldigt roligt!

2. Vad har du haft mest nytta av från utbildningen i ditt nuvarande jobb?

- Det är bland annat att det har lönat sig att läsa mycket forskning kring barns lärande och vad förskollärarens förhållningssätt får för konsekvenser i mötet med barnen i verksamheten. En av många viktiga uppgifter är att de som verkar inom förskolan ska se till att barnen känner sig trygga i verksamheten eftersom detta är en förutsättning för kommunikation och lärande samt att utveckla en lärandemiljö som är rolig och lustfylld för att barnen ska vilja lära mer.

3. Vad tyckte du var det bästa med att studera i Mariestad?

- Det bästa med att studera i Mariestad var/är att ha nära till min hemort, då detta var en förutsättning för att kunna läsa på Universitet. Detta då jag har familj och fritidsintressen som kräver detta. Mariestad ger även ett brett utbud av förskolor, vilket ibland varit viktigt när man har gjort arbeten för att kunna jämföra olika saker.

4. Vad gjorde du för examensarbete?

-Vi blev tilldelade olika ämnen inom förskolan, allt från de naturvetenskapliga ämnen som fysik och kemi till matematik och svenska. Jag blev tilldelad att skriva om kemi. Syftet med min studie blev därför att undersöka hur förskollärare arbetar med ämnet kemi i förskolan och vad man använder för material kring dessa aktiviteter.

5. Har du några tips till nuvarande och blivande studenter?

Ta tillvara på föreläsningarna och ställ frågor och våga tänka kritiskt till det du hör och läser, det har du nytta av både i kommande examinationer och senare i arbetslivet. Ta hjälp av varandra i gruppen, för att ventilera tankar kring examinationer och andra uppgifter under utbildningen! Alla har något att ge.


Andra studentRöster