Sök

Tillgänglighet för dacapomariestad.se

Dacapo Mariestad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur dacapomariestad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från dacapomariestad.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.
 • Det finns hänvisningar som är svåra att uppfatta för den som inte ser.
 • Det kan vara svårt för hjälpmedel att särskilja citat från vanlig text.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Färg används som enda sättet att särskilja symboler på en karta och kan göra det svårt för den som är färgblind.
 • Det finns texter och fält med färger som kan vara svåra att se.
 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Webbplatsen saknar uppdelning i sektioner som annars underlättar navigeringen.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Hjälptexter vid formulär är ibland på engelska och det saknas även tydlig och samlad information om fel som uppstått.
 • Det kan vara otydligt vad som ska fyllas i vissa formulärfält och det kan vara svårt för användare med skärmläsare att förstå syftet med kryssrutor.
 • Skärmläsare får inte information när det finns områden som går att fälla ut.
 • Funktioner och texter blir dolda i vissa skärmstorlekar.
 • Pdf:er är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Dacapo Mariestad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Dacapo Mariestad har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi försöker åtgärda problemen så snart vi kan men kommer under arbetets gång hävda oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av dacapomariestad.se

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Studie- och karriärvägledare 
Förnamn Efternamn

FAKTA

fakta ett: faktatext ett

fakta två: faktatext två

fakta tre: faktatext tre

ANSÖK

Lecto corio quatis dit fugiatum de volorioresti coria voluptatis dolorat quam endipsam, core quam ea cus es nonsequod qui di aperita