Sök

Personal

Nedan finner du kontaktinformation till personal i de olika verksamheter som är belägna  i  Trädgårdens skola.

Kontaktuppgifter

Dacapo Mariestad

Chef Dacapo Mariestad
Maria Henriksson 0501-75 58 01

Utbildningsledare, tandsköterska och kulturmålare
Thomas Qvick 0501-75 57 74

Utbildningsledare, fönsterhantverk & crossmedia
Nathalie Werjefelt  0501-75 57 76

Kurs- och utvecklingsproducent 
Ulrika Roslund Svensson 0501-75 58 09

Processledare Artifex entreprenörskap
Hanne Gustafsson

Serviceassistent
Eman Abu Samra 0501-75 57 78

Tandvårdslärare
Maria Pettersson 0501-75 57 62

Tandvårdslärare
Petra Alamos Cardenas 0501-75 57 62

Kulturmålarlärare
Tom Granath 0501- 75 57 61

Huvudlärare crossmedia
Kristofer Vaske 0501-75 57 64

Huvudlärare fönsterhantverk
Mats Lindström 0501-75 58 90

Lärare fönsterhantverk
Martin Ericsson

Cafépersonal
Monica Melakari
Drita Fethai
0501-75 57 78

Hantverkslaboratoriet

Kontaktuppgifter Hantverkslaboratoriet

Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs Universitet

Kontaktuppgifter Institutionen för Kulturvård

Chalmers Arkitektur

Universitetslektor, Arkitekt, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar
Nils Björling