Sök
Lyssna
/

Konvent

På Trädgårdens skola arrangeras det återkommande konvent som varierar mellan bygghantverk, trädgård, landskapsvård och hållbar samhällsutveckling.

Rurban planning talks

Rurban planning talks är ett konvent arrangerat av Dacapo Mariestad och Chalmers.

  • Rurban Planning Talks 2020 har målsättningen är att synliggöra hur olika geografiska sammanhang i gränssnittet mellan landsbygd och stad kan stärka förutsättningar för en inkluderande, rättvis och hållbar samhällsutveckling. I september 2020 vill vi öppna för samtal om hur lokalt självstyre kan organiseras för att förbättra möjligheter till demokratisk medverkan i omvandlingen av den lokala gestaltade livsmiljön. Gemensamt diskutera hur olika det lokala självstyrets kärna och uppgifter kan vara i relation till möjligheterna att förändra och anpassa den fysiska miljön?

Byggnadsvårdens konvent

Byggnadsvårdens konvent är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Västarvet, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet. Mer information