Sök

Samverkan

En central del i vårt arbete är samverkan och nätverkande med andra aktörer.

Vi erbjuder högskole- och universitetsutbildningar i samarbete med Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Linköpings universitet. Tillsammans med Högskolan i Skövde erbjuder bjuder vi kompetensutveckling inom digitala verktyg. Vi samverkar också med Campus Varberg kring yrkeshögskoleutbildningar inom hållbar tillverkningsindustri och med Hantverkslaboratoriet inom traditionellt hantverk.

I samverkan med andra aktörer arrangerar vi seminarier och konferenser för att sprida forskningsinformation. Rurban Planning Talks är en av våra återkommande konferenser. Den arrangeras i samverkan med Chalmers, Stads- och kommunhistoriska institutet och Skaraborgs kommunalförbund.

Vi arbetar med Landskapsobservatorium Västra Götaland tillsammans med Förvaltningen för kulturutveckling, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I projektet undersöks samverkansmodeller kring landskapets roll för en hållbar samhällsutveckling. Vi driver också projektet Artifex där studenter får stöttning i företagande under sin studietid.

En viktig samverkanspart för Dacapo är föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle kring plats- och kompetensutveckling. Mariestads kommun är en del av UNESCOs utnämnda biosfärområden.