Sök

Digitalt berättande-hub

Dacapo Mariestad har tillsammans med Högskolan i Skövde och Västergötlands museum inlett en regionalt finansierad förstudie med målet att på sikt utveckla en hub för innovativt digitalt berättande, ett västsvenskt nav för kunskapsbyggande och nätverkande inom hållbar digitalisering.

Utgångspunkt finns i Dacapo Mariestads och Västergötlands museum i Skaras samverkan med Högskolan i Skövde inom digitalt berättande - med bas i spelutveckling.

Målgrupp kulturen

Vi vill utveckla en hub som kulturverksamheter, institutioner och aktörer i Västsverige i framtiden ska kunna vända sig till för att få vägledning och stöd inom berättande med digitala verktyg. Inte minst för att tillsammans få större möjlighet att söka projekt- och utvecklingsmedel. Hubben är tänkt att fungera som både plattform och nätverk. Tillsammans kan vi utveckla vår beställar- och utförarkompetens.

Innovativt digitalt berättande

De digitala verktygen har under jämförelsevis kort tid utvecklats till att användas inom en mängd olika områden. Inom särskilt datorspelsområdet har verktygen tagits till vara för att utveckla berättandet. Innovationer härifrån tas också till vara i en mängd andra branscher, inte minst inom kulturområdet. Hittills kanske det varit enklast för de större institutionerna att engagera sig i denna utveckling, kunskaps- och budgetmässigt. Men även mindre aktörer kan hitta vägar in i och vara med i utvecklingen, inte minst genom att samverka. Digitalt berättande behöver inte nödvändigtvis vara dyrt, och bäst chans att lyckas har vi med en förståelse för olika teknikers möjligheter och begränsningar. En gång kan det vara bra med en app, men på en annan plats kan det vara mer funktionellt med QR-koder och hemsidor, kanske kombinerat med en analog skattjakt eller escape room?

Våren 2022

Förstudien pågår till slutet av juni 2022 och har som mål att samla in erfarenheter, synpunkter och tankar om behov från hela regionen. Med hjälp av förstudien planeras att formulera hubbens uppdrag och organisation så att den på bästa sätt möter behoven inom området. Därefter går vi vidare med att göra en formell ansökan.

Workshop/Samtal

Vår första prioritet har varit att nå ut med information om förstudien samt att få kontakt med intressenter som på olika sätt kan bidra till och påverka hubbens möjliga utformning. Nästa steg är att formellt bjuda in till workshops/samtal för att diskutera hur en verksamhet bör utformas. För att nå så många som möjligt i regionen kommer tillfällen genomföras med fokus på varje delregion.

En workshop är tänkt att vara ungefär 2 timmar lång och vara uppdelad i tre delar. Vi introducerar först bakgrunden till förstudien tillsammans med exempel på projekt inom innovativt digitalt berättande. Därefter låter vi deltagarna berätta om sina egna erfarenheter och åsikter inom ämnet, först uppdelade i grupper och sedan gemensamt, och slutligen är en stund avsatt för att specifikt prata om vilka behov deltagarna ser och på vilket sätt hubben kan arbeta för att svara mot dem.

Vi erbjuder två Teams-pass per dag, välj det som passar dig bäst, förmiddag eller eftermiddag:

  • 15 Mars: Skaraborg kl. 9.30 – 11.30 och 13.30 – 15.30
  • 22 Mars: Sjuhärad kl. 9.30 – 11.30 och 13.30 – 15.30
  • 23 Mars: Göteborgsregionen kl. 9.30 – 11.30 och 13.30 – 15.30
  • 29 Mars: Fyrbodal kl. 9.30 – 11.30 och 13.30 – 15.30

Kan du inte den föreslagna dagen för din delregion går det bra att vara med vid något av de andra tillfällena. Efter dessa tillfällen kommer vi att ta fram en enkät som skickas ut till ett bredare nätverk för att samla in ytterligare synpunkter på projektet. Vid förstudiens slut skickar vi ut vår rapport så att alla deltagare kan ta del av resultatet.

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Kristofer Vaske

0501-75 57 64