Sök

Labb för berättandetekniker

Dacapo Mariestad har tillsammans med Högskolan i Skövde och Västergötlands museum genomfört en regionalt finansierad förstudie med målet att på sikt driva ett labb för berättandetekniker, ett västsvenskt nav för kunskapsbyggande och nätverkande inom hållbar digitalisering. Vi ansöker nu om tvåårigt verksamhetsstöd för att starta upp och driva detta berättandelabb och väntar svar under hösten.

Utgångspunkt finns i Dacapo Mariestads och Västergötlands museum i Skaras samverkan med Högskolan i Skövde inom digitalt berättande - med bas i spelutveckling.

Målgrupp kulturen

Vi vill utveckla ett berättandelabb som kulturverksamheter, institutioner och aktörer i Västsverige ska kunna vända sig till för att få vägledning och stöd inom berättande med digitala verktyg. Inte minst för att tillsammans få större möjlighet att söka projekt- och utvecklingsmedel. Labbet är tänkt att fungera som både plattform och nätverk. Tillsammans kan vi utveckla vår beställar- och utförarkompetens.

Innovativt digitalt berättande

De digitala verktygen har under jämförelsevis kort tid utvecklats till att användas inom en mängd olika områden. Inom särskilt datorspelsområdet har verktygen tagits till vara för att utveckla berättandet. Innovationer härifrån tas också till vara i en mängd andra branscher, inte minst inom kulturområdet. Hittills kanske det varit enklast för de större institutionerna att engagera sig i denna utveckling, kunskaps- och budgetmässigt. Men även mindre aktörer kan hitta vägar in i och vara med i utvecklingen, inte minst genom att samverka. Digitalt berättande behöver inte nödvändigtvis vara dyrt, och bäst chans att lyckas har vi med en förståelse för olika teknikers möjligheter och begränsningar.

Förstudie och ansökan

Förstudien pågick under fösta halvåret 2022 och hade som mål att samla in erfarenheter, synpunkter och tankar om behov från hela regionen. Med hjälp av förstudien formulerades berättandelabbets uppdrag och organisation så att den på bästa sätt möter behoven inom området. Med utgångspunkt i det material som samlats in skrevs en ansökan om tvåårigt verksamhetsstöd för Labb för berättandetekniker under våren 2023 vilken väntas få besked under hösten 2023.

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Kristofer Vaske

0501-75 57 64