Sök

Bygghantverksprogrammet

Om du gillar gamla hus, naturliga material, hantverk och att ställa frågor som hur och varför är bygghantverksprogrammet något för dig. Utbildningen är yrkesförberedande och ger kunskaper och färdigheter i traditionellt byggande med inriktning mot bygghantverk och kulturvård.

Under utbildningen bekantar du dig med de historiskt vanligast förekommande byggnadsteknikerna genom praktiska byggövningar och du får lära dig att göra byggnadsundersökningar med bedömning av skador och förslag på åtgärder. Du får grundläggande kunskaper om byggnadsvårdens principer och utvecklar din förståelse för bevarande utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv. Vissa kurser kommer vara valbara, där du själv väjer utifrån intresse.

Utbildningen ges av Göteborgs universitet på plats på Trädgårdens skola i Mariestad.

Snabbfakta

KONTAKT Göteborgs Universitet

Studievägledare
Lars Runnquist
svl@conservation.gu.se


Utbildningsansvarig
Karin Johansson
031-786 93 52
karin.johansson@conservation.gu.se