Sök

Grundlärarprogrammet åk F-3

Programmet ges via Karlstads universitet och vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i förskoleklass samt årskurs 1-3, och som vill läsa din lärarutbildning på ett lärcentra. Denna studieform kallas därför campus lärcentra.

Om utbildningen

Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan i närheten av din hemort.

Studier vid campus lärcentra förutsätter närvaro på lärcentra flera dagar varje vecka och förutsätter också närvaro på Karlstads universitet ca. 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle.Detta innebär att du behöver bo nära eller på pendelavstånd till det lärcentra som du antas till.

Det omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar 4års heltidsstudier.

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet 6 b) eller Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, områdesbehörighet A6b. Motsvarande Engelska B ingår i grundläggande behörighet för Gy11/Vux12

Under utbildningen

Utbildningen ges på helfart, vilket i normalfallet motsvarar 40 timmars studier per vecka, och kommunikationen sker huvudsakligen via internet. Dessutom ingår telebildsändningar(videokonferens) och studiegruppsarbeten på vårt lärcentra en eller flera gånger per vecka, samt obligatoriska närträffar på Karlstads Universitet, 3-4 gånger per termin.

Efter utbildningen

Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Erfarenhet visar att de flesta som tagit en lärarexamen vid Karlstads universitet även får arbete inom skolan

Snabbfakta

KONTAKT

Studievägledare Karlstads universitet

 fraga.lararutbildningen@kau.se 054-700 12 12

 

Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Thomas Qvick 0501-75 57 74


Ansök

Via röd ruta nedan

Nästa start i Mariestad är prel. HT-23

Ansökan stäng