Sök

Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning

Utbildningen ges via Göteborgs universitet på distans och vänder sig till dig som vill vidareutbilda dig till speciallärare. Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. 

Om utbildningen

Speciallärarprogrammet är en 3-årig påbyggnadsutbildning på halvfart för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola som faktorer på individnivå, vilka riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar samt med att ge stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.

Programmet kan läsas på distans via vårt lärcentrum. Det omfattar 90 högskolepoäng.

Under utbildningen

Utbildningen bedrivs som halvfarts campusutbildning (30 hp/år) med telebildsändningar 2 dagar i månaden. Träffarna förläggs i möjligaste mån på samma veckodagar genom hela utbildningen. Se vidare information på länken nedan.

Dessutom ingår studiegruppsarbeten på vårt lärcentra, samt en obligatorisk närträff på Göteborgs universitet 1 gång per termin.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden är mycket god för speciallärare. Enligt Högskoleverkets rapport 'Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden' är rekryteringsbehovet av speciallärare stigande fram till 2020. 

Relaterad information

KONTAKT

Logotyp för Göteborgs universitet. Bilden är en länk till GU:s webbplats.

Studievägledare Göteborgs universitet

Studievägledning
Malin Eliasson
031-786 2284
stvl.spec@ped.gu.se  


Logotyp för Dacapo Mariestad. Länk till Dacapos webbplats.

 Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson 0501-75 57 63


ANSÖK

Ansökan sker via antagning.se
Anmälningsskod GU-1V94E