Sök
Lyssna
/

Kulturmålare - traditionellt byggnadsmåleri

Ett år med färg! I Mariestad lär du dig det unika användandet av traditionella färgmaterial och tekniker. Framtagen i samarbete med Göteborgs universitet.

Om utbildningen

Idag behövs hantverkskunnande om traditionella material och tekniker i det omfattande arbetet med att underhålla, vårda och utveckla befintliga byggnader från olika tidsepoker.

Denna utbildning är inriktad på kalkfärg, slamfärg, linoljefärg, tempera/emulsion,limfärg och papp- och vävspänning av tak och väggar. Du lär dig genom praktiska övningar hur man blandar färger, skapar rätt färgbrytning och behandlar byggnader på ett varsamt sätt.

Du kommer få kunskap om ett stort antal bindemedel och underlag samt hur de förekommer i målerihistorien för att kunna göra rätt bedömning på byggnader.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet (Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

CSN
Ja, utbildningen är CSN-berättigad

Fristående kurser
Om du endast är intresserad av fristående kurser kan du intresseanmäla dig här. Vi tar i första hand in studerande som vill läsa hela utbildningen, men i mån av plats kan vi eventuellt erbjuda platser på enstaka kurser. För information om kursperioder se nedan.
Schemat är vanligtvis upplagt som så att man har lärarledd undervisning mån-torsdag kl.08.30-17.00 och fredag är egen inläsningstid.

Under utbildningen

200 YH-poäng, 1 år

Kurser
Arkitektur och bebyggelsehistoria 25 poäng
Emulsionsfärger 15 poäng
Examensarbete 15 poäng
Färglära 10 poäng
Färgundersökning och dokumentation 10 poäng
Kalkfärg och silikatfärg 20 poäng
Limfärg med papp- och vävspänning 35 poäng
Linoljefärg exteriört måleri inkl slamfärg 30 poäng
Linoljefärg interiört måleri 20 poäng
Oljeförgyllning och korrosion 20 poäng


Om du endast är intresserad av enstaka kurser kan du intresseanmäla dig här. Vi tar i första hand in studerande som vill läsa hela utbildningen, men i mån av plats kan vi eventuellt erbjuda platser på enstaka kurser.  För information om kursperioder kontakta oss. Se nedan. Kurserna är förlagda i regel mån-tors kl.08.30-17.00 där teori varvas med praktiska övningar.

Efter utbildningen

Efterfrågan på kulturmålare är stor. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen.

Utbildningen leder till följande yrkesroller. Kulturmålare, Kyrkomålare, Byggnadsvårdsmålare, Målare inom profilen Hållbart byggande. 

Snabbfakta

kontakt

HL logga

 

Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Thomas Qvick 0501-75 57 74

Lärare Dacapo Mariestad
Tom Granath 0501- 75 57 61

 
 


 Få en inblick i vad studenterna tänker om utbildningen

information

Ansökan

Ansökan är öppen 1 mars-15 maj
Utbildningen startar 19 augusti