Sök

Projektledare crossmedia-produktioner

Ingen planerad kursstart 2021.

Om utbildningen

Vill du bli projektledare? Läs vår två-åriga utbildning inom crossmedia-produktioner där du får kunskap inom projektledning och digital kommunikation. Utbildningen är framtagen i samarbete med Högskolan i Skövde.

Vår digitala omvärld har skapat nya behov av kompetenser som sträcker sig över en mångfald av medieplattformar.

Behovet av att kommunicera och förmedla upplevelser digitalt är oerhört viktigt. I hela samhället ser vi att behovet av digitalisering ökar, inte minst när fysiska möten begränsas.

Under utbildningen kommer du i teori och praktik utveckla dina färdigheter i projektledning och kommunikation. Du kommer att få kunskaper om vilka behov olika medieformer såsom webb, film, musik, spel, VR, AR, med flera, har för genomförande i god kvalité och hur de kan interagera med varandra för att skapa en engagerande berättelse eller kommunikation.

Du kommer arbeta i grupp och enskilt med att utveckla dina kunskaper i projektledning av crossmedia-produktioner från beställning till leverans. Se gärna exempel på projekt i dokumentet längst ner på sidan.

I utbildningen ingår Examensarbete inom crossmedia-produktion med 60 YH-poäng och LIA – Lärande i Arbete med 100 Yh-poäng då du utvecklar ditt yrkeskunnande på en arbetsplats. Du har möjlighet att fritt utforma val av arbetsplats vid val av din LIA.

Förkunskapskrav

Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande samt minst G/E/3 i Sv B/2.

CSN
Ja, utbildningen är CSN-berättigad

Fristående kurser
Om du endast är intresserad av fristående kurser kan du intresseanmäla dig nedan. Vi tar i första hand in studerande som vill läsa hela utbildningen, men i mån av plats kan vi erbjuda platser på enstaka kurser som läses på halvfart. Observera att kurserna ligger parallellt så om man är intresserad av att läsa på halvfart så kan man inte läsa alla kurser. Under första terminen ligger exempelvis berättandetekniker och entreprenörskap parallellt.  Kontakta oss om du har frågor.

Satellitort
Vi har ett samarbete med Lärcenter Falköping där du även kan läsa utbildningen via livesänd undervisning. I början på hösttermin 1 kommer det förekomma obligatoriska träffar i Mariestad under kursen Berättandetekniker. Därefter sker det ett par regelbundna sammankomster vid redovisningar. Kontakta oss om du har frågor och är intresserad av att läsa i Falköping.

Under utbildningen

Utbildningsstart

Kurser 400 YH-poäng, 2 år- heltid

Utbildningen ges under två år där det sista året är förlagt till stor del med Lia (lärande i arbete/praktik) och examensarbete vilket gör att man är flexibel med studieort det sista året.

Att läsa på heltid innebär en studietid på 40 timmar i veckan där cirka 20 timmar är skolförlagd tid. Utbildningen innebär mycket gruppuppgifter där man arbetar i projektform för att få ökad kännedom om projektprocesser.

Under utbildningen kommer du få tillgång till en bärbar dator. Detta gäller dock inte om man läser enstaka kurser.

Termin 1

Berättandetekniker för crossmedia-produktion 25 YH-poäng

Genom föredrag, studiebesök och workshops ger denna introduktionskurs kunskaper om olika digitala teknikplattformar och dess möjligheter inom kommunikation och berättande.

Entreprenörskap inom crossmedia 25 YH-poäng
Kursen ger grundläggande kunskaper om hur företagande kan fungera inom digital kommunikation. Här ingår även kunskaper om hur upphovsrätt, patent, varumärke, konstnärliga verk etcetera fungerar.

Crossmedia-produktioner för hållbara publika platser med tillgänglighet 30 YH-poäng

I denna kurs kommer du enskilt eller i grupp utveckla ett projekt för en publik plats. Kursen varvar teori med praktiska moment och ger inblick i inkluderande design och ekologiskt tänkande vid utveckling av publika platser.

Affärsprocessmetodik 20 YH-poäng
Kursen ger grundläggande kunskaper i offertskrivande och kalkylering för kundhantering, från enskild produktion till större koncept. Via studiebesök, föreläsningar och seminarier ges en vidgad inblick i branschen samt en ökad förståelse för yrkesrollen.

Termin 2

Metodik och praktik i projektutveckling och projektledning 50 YH-poäng

I denna kurs kommer du enskilt eller i grupp få arbeta med projektledning i ett skarpt projekt. Kursen ger grundläggande branschkunskaper om skillnader mellan privat och offentlig miljö. Du ges möjlighet att bedöma vilken typ av applikation som passar bäst beroende på plats, exempelvis virtual eller augmented reality? Kursen varvar praktiska övningar, studiebesök och föreläsningar.

Marknadsföring och varumärkesutveckling 25 YH-poäng

Genom studiebesök och föreläsningar presenteras framgångsrika digitala kommunikationsprojekt och deras koppling till marknadsföringsstrategier. Kursen har fokus på varumärkesstrategi, att exempelvis skapa promotion-kampanjer i social media, och ger tillfälle till reflektion kring skillnader i formulering vid kommunikation riktad till olika målgrupper.

Kundhantering och kundrelationer 25 YH-poäng

I denna kurs får du kunskaper inom försäljning, marknadsföring och kundkommunikation. Du kommer öka din förståelse för hur man koordinerar arbete med kunder och/eller medieutvecklare samt få en inblick i kundprocesser och arbete för kundtillfredsställelse.

Termin 3

Beställningsprojekt i crossmedia 40 YH-poäng

Under kursen kommer du få skapa erfarenheter från att planera ett projekt på beställning från en uppdragsgivare.  Du genomför med utgångspunkt från en organisation eller ett företag en nulägesanalys och utreder ett lämpligt cross media-projekt.

LIA Praktisk projektledning 100 YH-poäng (varav 60 YH-poäng ligger under Termin 3)
En fjärdedel (20 veckor) av utbildningen är förlagd som LIA/praktik. Du får möjlighet att praktisera på en arbetsplats, som kan vara ett företag, en organisation, offentlig verksamhet eller privat verksamhet som knyter an till din utbildning och framtida yrkesroll. Du har goda möjligheter att själv föreslå och påverka val av LIA-plats. LIA-uppgifter kan exempelvis vara: kund- och målgruppsundersökningar, kartlägga möjliga crossmediaproduktioner och ge förslag till lösningar.

Termin 4

LIA Praktisk projektledning 100 YH-poäng (varav 40 YH-poäng ligger under Termin 4)

LIA-kursen startar under höstterminen (60 YH-poäng) och fortsätter sedan en bit in på vårterminen. Att kursen ligger över längre tid på detta sätt syftar till att ge möjligheter till reflektion och fördjupad analys.

Examensarbete inom crossmedia-produktion 60 YH-poäng

Kursen syftar till att ge dig möjlighet till fördjupning inom ett för utbildningen relevant område. Med fördel kan examensarbetet kopplas till kursen i Praktisk projektutveckling (LIA). Mål för kursen är att fördjupa kunskaper i en inriktning inom crossmediaproduktion men samtidigt ge möjlighet till reflekterad förståelse för branschen i stort.


Efter utbildningen

Efterfrågan på projektledare för crossmedia-produktioner ökar starkt och det finns goda möjligheter till arbete efter examen.

Du kommer att kunna arbeta som exempelvis projektledare,  kommunikatör, utvecklare, konsult, säljare, processledare, eller koordinator.  Man har stor möjlighet att påverka inriktning på bransch beroende på val av Lia-plats samt projekt. Under utbildningen har vi samarbetat med aktörer inom alltifrån offentlig sektor, kulturarvssektorn till energibranschen.

Ord från branschen

Under framtagandet av denna utbildning har vi varit i kontakt med en stor bredd av verksamheter inom offentlig verksamhet, spelutvecklingsbranschen, kulturarvssektorn, och kommersiella verksamheter inom digitalisering. Gensvaret kring denna yrkesroll har varit mycket positivt och visat på ett allt mer ökande behov.

Behovet av kompetens som kan styra och hålla ihop projekt med crossmedial inriktning är stort, och kommer bara växa i takt med den fortsatta digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik, säger Johan Höög, Interactive Art Director, Kommunikationsbyrån
You Us And Them

På Kultur i Väst ser vi ett behov av att nå ut med den verksamhet vi har och göra det i medieformer och genom berättargrepp som är i takt med tiden. Vi upplever snabba förändringar i hur våra nyttjare och publik nås av våra budskap och vill fortsätta vara relevanta för dem. Vi tror att den nya tekniken kan hjälpa oss att vinna ny publik och samtidigt ge den trogna publiken nya upplevelser, säger
Martin Hammar, Konsulent Film, Filmcloud, Kultur i Väst

Ledningsgruppen för utbildningen är representerad av Kistone AB, Högskolan i Skövde, Destination Läckö Kinnekulle, Vadsbo Museum, Kommunikationsbyrån You Us and Them samt Kultur i Väst.

Snabbfakta

kontakt

 

Utbildningsledare
Nathalie Werjefelt 0501-75 57 76

Huvudlärare
Kristofer Vaske  0501-75 57 64


Ansökan

Ingen start hösten 2021