Sök

Kalender och nyheter

Filtrera kalender eller nyheter med knapparna nedan

  • Gestaltande bild för att förklara konceptet med digitala verktyg. En mobiltelefon scannar två konstverk som egentligen står i Holland men som kan visas på plats i Mariestad.

    Digitala verktyg för kulturaktörer

    Arbetar du med att tillgängliggöra och sprida kultur eller kulturarv? Genom medier och digitala tekniker kan vi tillgängliggöra kultur, förstärka upplevelser och skapa mervärd...