Sök

Om oss

Välkommen till Dacapo Mariestad, en kommunal utbildningsplattform. Vi erbjuder utbildningar av hög kvalitet i en unik studiemiljö.

Dacapo Mariestad idag

Dacapo Mariestad är en kommunal utbildningsplattform. Vi erbjuder yrkeshögskoleutbildningar i egen regi och universitets- och högskoleutbildningar i samverkan med andra aktörer. Vi verkar för att fylla arbetsmarknadens behov av kompetens såväl lokalt som nationellt. Vår utbildningsfilosofi är att det aldrig är för sent. Vårt mål är att bidra till livslångt lärande.

Hållbar utveckling som ledord

Hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar aktivt med att bidra till målen i Agenda 2030. Vårt uppdrag är att fylla arbetsmarknadens behov av kompetens. Genom det och med våra utbildningar inom hantverk och planering för grön omställning bidrar vi till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Förutom att ha hållbar utveckling som ledord brukar vi beskriva vår verksamhet som kultiverande. För oss innebär det att vi odlar kunskap och att vi aldrig står still. Vi är en lärande organisation i ständig rörelse framåt.

Platsen

Vi håller till i lokalerna på Dacapo Mariestad, Magasinsgatan 4 . Platsen är en viktig del av vår identitet och skolan ligger i hjärtat av sjöstaden Mariestad. Det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad med hundraåriga anor som under denna tid har hyst alltifrån kronobränneri till lasarett och skola. Skolan finns i en vacker omgivning med höga naturvärden. På andra sidan ån Tidan ligger Universitetsparken. Här finns trädgårdsmästeri, trädgårdsrum och murgård. Oavsett vilken utbildning du väljer får du tillgång till en unik studiemiljö.

Idag finns det flera konferensrum och en större aula som rymmer 130 personer. De studerande får tillgång till studieutrymmen, nätverk och videokonferensutrustning. I byggnaden finns även Hantverksbiblioteket som med sin omfattande samling kulturvårdslitteratur är unikt i sitt slag.

Besök lokalerna på en virtuell rundtur

Historisk tillbakablick

Idén om en kommunal utbildningsplattform för samverkan växte fram parallellt med Göteborgs universitets etablering i Mariestad. Universitetsverksamheten hade utrymme för 180 studenter och kommunen hade önskemål om fler utbildningsplatser. I den fördjupade översiktsplanen för 2013-2030 beskrivs Dacapo Mariestad som en verksamhet med stor inverkan på utvecklingen av Mariestads tätort i riktning mot planens övergripande planering. Våra utbildningslokaler, studentboenden, inkubatorverksamhet och övriga anläggningar beskrivs som viktiga för tätortens fysiska planering. I januari 2014 inleddes arbetet med den nuvarande organisationen Dacapo Mariestad.

Relaterad information

DOKUMENT

Parkering och boende i Mariestads kommun

Karta parkering och boende Pdf, 310 kB.

Med stöd från Västra Götalandsregionen, logotyp

KONTAKT

Dacapo Mariestad, logotyp

Maria Henriksson
Avdelningschef Dacapo Mariestad
Telefon: 0501-75 58 01
E-post: Maria Henriksson