Sök
Nyhetsbild

Ny YH-utbildning: Fönsterhantverkare

Vi kan med stolthet berätta att vi från och med i år erbjuder utbildningen Fönsterhantverkare - traditionella hantverkstekniker.

För att kunna vårda och underhålla fönster från olika tidsepoker krävs ett hantverkskunnande inom traditionella material och tekniker. Fönsterhantverk har under senare år utvecklats från en sektor präglad av enmansföretag med privatpersoner som huvudmålgrupp, till företag med flera anställda och ägare av flerbostadshus som kunder. Fönsterrenoveringsområdet spänner sig över ett brett område av renovering av såväl ”nyare” fönster (ex 60-tal) till fönster tillhörande äldre byggnader.

Utbildningen inriktar sig på grundläggande hantverkstekniker inom fönsterhantverk. Glasnings-, måleri- och fogningstekniker samt förståelse kring arkitektur och bebyggelsehistoria är några av momenten utbildningen kommer ta upp.

Linda Denlert, teamledare kulturarv/konservator i Svenska kyrkan är en av dem som ser ett stort behov av fler fönsterhantverkare.

”Medarbetarna i enheten fastigheter och kulturarv, ser ett stort behov av utbildningar som verkar för att bibehålla hantverkstraditioner som är på väg bort. Kyrkor är ofta byggnader med stora kulturhistoriska värden och måste enligt kulturmiljölagen underhållas så att deras kulturhistoriska värden inte förvanskas eller minskas, det innebär i regel att reparationer ska ske med traditionella metoder och material. Vi är övertygade om att det inom Svenska kyrkan finns arbetsmöjligheter för utexaminerade fönsterhantverkare.”

Senaste nytt

Kalender