Sök

Fönsterhantverkare - traditionella hantverkstekniker

Ett år med fönster! Vill du lära dig mer om hållbart traditionellt fönsterhantverk? Välkommen till oss.

Om utbildningen

__________________________________________

Antal poäng: 200 yrkeshögskolepoäng (1 år)
Studietakt: Heltid
Studieform: På plats
Ansökan: Sen ansökan öppen
Utbildningsstart: Augusti 2024
___________________________________________

Hos oss får du möjlighet att spetsa dina kunskaper inom traditionellt fönsterhantverk. Vi förbereder dig för en bransch där hållbarhet får alltmer fokus. Idag är det inte enbart privatpersoner som efterfrågar traditionella hantverkstekniker, utan även ägare av flerbostadshus och kyrkor. Fönsterrenoveringsområdet spänner sig över ett brett område av renovering av såväl ”nyare” fönster (exempelvis 60-tal) till fönster tillhörande äldre byggnader. Efterfrågan på marknaden är stor i hela Sverige och kö-tiden är lång hos de som arbetar med fönsterhantverk. Det behövs fler fönsterhantverkare!

Under fliken "efter utbildningen" kan du läsa mer om kompetensbehovet.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

  • CSN
    Ja, utbildningen är CSN-berättigad.

Under utbildningen

Utbildningsstart

Utbildningen är en ettårig heltdisutbildning som bedrivs på plats i Mariestad mån-tors. Under våren är det 4 veckor LIA (praktik) samt 3 veckors examensarbete. Då har man stor valfrihet att välja var man vill genomföra dessa kurser.

Utbildningen startar den 19 aug 2024 och avslutas den 23 maj 2025.

Kurser


Arbetsmiljö


10 yhp

Arkitektur och bebyggelsehistoria

15 yhp

Byggfysik och energieffektivisering

10 yhp

Examensarbete

15 yhp

Företagande, entreprenörskap, ledarskap

10 yhp

Hantverkstekniker

50 yhp

Hantverkstekniker fortsättning

45 yhp

LIA inom fönsterhantverk

20 yhp

Materiallära

25 yhp

Totalt:

200 yhp

Kursplanen hittar du här Pdf, 157.1 kB.


Boende

Anslut dig gärna till vår Facebookgrupp "Studentboende i Mariestad". I denna grupp går det bra att lägga ut annonser och efterlysning av boenden i Mariestad. Om du inte har tillgång till Facebook går det även bra att kontakta oss på Dacapo Mariestad. Inne på skolan kan vi även sätta upp informationsblad på anslagstavlan för dig som annonserar eller söker bostäder. Kontakta oss för mer information. På Mariestads kommuns hemsida hittar du mer information om boendemöjligheter.

» Gå till gruppen Studentboende i Mariestad

» Flytta hit och söka bostad - Mariestads kommun

Efter utbildningen

Efterfrågan på fönsterhantverkare är stor i hela Sverige. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen. Våra nätverk inom byggnadsvårdsbranschen har visat sig motståndskraftiga under lågkonjunkturer. Många av dem har etablerat kundrelationer inom den privata sektorn, där efterfrågan på renovering och underhåll av befintliga hus prioriteras över nybyggnationer.

Utbildningen leder till följande yrkesroller: fönsterrenoverare och fönsterhantverkare.

Läs om våra alumner på denna sida: Studenporträtt

Ord från branschen

”Marknaden för fönsterrenovering växer. Privatmarknaden har vuxit i några år och idag har dom större förvaltningarna kommit ikapp. Det finns mångt mer projekt av kulturhistorisk betydelse än det finns kompetenta hantverkare.” Christian Olsson, VD Tegelfogen fönsterrenovering AB, Göteborg

Fler och fler husägare och bostadsrättsföreningar inser att det inte räcker att bara kladda på mer färg på sina fönster. Just nu tackar vi nej till de flesta förfrågningar vi får pga kapacitetsbrist men kan inte tipsa om någon annan som har tid. Det behövs fler duktiga fönsterhantverkare!” Petter Gantelius, Gantelius fönsterhantverk AB, Ystad

Att jobba med fönsterrenoveringar och fönsterhantverk ligger helt rätt i tiden. Intresset för att återanvända och spara byggnadsdelar som fönster och dörrar börjar äntligen få fäste i byggbranschen. Jag har jobbat 25 år med fönsterhantverk och har det sista året fått förfrågningar från en helt ny typ av kunder som fastighetsbolag och större byggbolag. Mats Lindström, Husögat AB. Mölndal

Vi får fler förfrågningar om jobb än vad vi kan tacka ja till. Efterfrågan ökar hela tiden och under våra snart 10 år i branschen har intresset för att laga och renovera fönster verkligen ökat. Vi ser att behovet av fler utbildade inom fönsterhantverk är stort.” Elisabeth Tellenbach, Ägare Tellenbachs gård och skog AB, Umeå

Medarbetarna i enheten fastigheter och kulturarv, ser ett stort behov av utbildningar som verkar för att bibehålla hantverkstraditioner som är på väg bort. Kyrkor är ofta byggnader med stora kulturhistoriska värden och måste enligt kulturmiljölagen underhållas så att deras kulturhistoriska värden inte förvanskas eller minskas, det innebär i regel att reparationer ska ske med traditionella metoder och material. Vi är övertygade om att det inom Svenska kyrkan finns arbetsmöjligheter för utexaminerade fönsterhantverkare Linda Denlert, teamledare kulturarv/konservator i Svenska kyrkan

Relaterad information

ansökan

Nästa utbildningsstart 19 augusti 2024

FAKTA

Utbildningens kursplan Pdf, 157.1 kB.

Utbildningen bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med hållbar användning av naturresurser.

Agenda 12.2

kontakt

Dacapo

Nästa utbildningsstart 19 augusti 2024

Enhetschef/Utbildningsledare
Nathalie Werjefelt 0501-75 57 76

Huvudlärare fönsterhantverk
Mats Lindström 0501-75 58 90

Lärare fönsterhantverk
Erik Nilsson

YH logotyp