Sök

Linköpings universitet

En del av Höskoleplattform Dacapo Mariestads uppdrag är att erbjuda utbildningar för det lokala och regionala behovet av kompetensförsörjning. Ett led i detta arbete är samarbetet med Linköpings universitet.

Distansutbildningar

Vi har ett samarbete med Linköpings universitet. Dessa utbildningar är en form av distansutbildningar med egna studiegrupper som träffas några gånger per vecka för att ta del av föreläsningar/redovisningar via videokonferens samt för grupparbeten mm. Studenterna har också tillgång till datorer, trådlöst nätverk samt kopieringsmöjligheter. Vi erbjuder dessutom tentamensmöjligheter.

Relaterad information


Agenda 2030 mål 17.6

AGENDA 2030

Vi bidrar till målen i Agenda 2030 genom att aktivt samarbeta och dela kunskap.

Agenda 2030 mål 17.6

KONTAKT

Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson 0501-75 57 63