Sök

Sjukanmälan

Om du skulle bli sjuk under pågående utbildning är det viktigt att du anmäler detta omgående till försäkringskassan och CSN.