Sök

Hantverkslaboratoriet

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk.

Hantverkskunskaper

Hantverkslaboratoriets verksamhet syftar till att säkra och bevara hantverkskunskaper som en del av det immateriella kulturarvet och att vidareutveckla och återföra de praktiska kunskaper som krävs för att vårda kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Hantverkslaboratoriet driver i Mariestad arbetet med att utveckla en komplett miljö kring utbildning, forskning och kreativ omvärldssamverkan inom ämnesområdet kulturvård.

Konvent och kursverksamhet

Hantverkslaboratoriet arrangerar tillsammans med andra aktörer konvent/konferenser inom kulturvård. Hösten 2015 startar fortbildningskurser för yrkesverksamma hantverkare. I vänsterspalten klickar du dig vidare till kurser och konferenser. För mer information om kurserna, gå in på Hantverkslaboratoriets hemsida, se länk under Snabbfakta. Dacapo Mariestad är inte kursgivare utan tillhandahåller endast anmälningsfunktionen.

Relaterad information

Hantverkslaboratoriet, logotyp


AGENDA 2030

Vi bidrar till målen i Agenda 2030 genom att aktivt samarbeta och dela kunskap.

Agenda 2030 mål 17.6

INFORMATION

Här hittar du mer information om Hantverkslaboratoriet, pågående aktiviteter och kontaktuppgifter.