Sök

Att tillvarata trädens nytta i staden
- från planering till anläggning och skötsel

Arbetar du med miljö- planerings- eller skötselfrågor? Då hoppas vi att du vill bredda och fördjupa dina kunskaper om hur du kan och bör hantera skyddsvärda träd i ditt arbete.

Bild på träd

Om utbildningen

__________________________________________________

Antal poäng: 30 yrkeshögskolepoäng (24 veckor, kvartsfart)
Studietakt: 25 %
Studieform: Distans
Ansökan: Öpnnar 14 juni, stänger 22 september
Utbildningsstart: 11 november 2024
__________________________________________________

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i byggandet av framtida hållbara städer. Arbetet med att uppfylla Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 pågår ständigt och ställer höga krav på offentliga aktörer. För att nå målen behövs aktuell och hög kompetens inom områden som ständigt utvecklas. Hanteringen av skyddsvärda träd är en viktig del i arbetet med framtidens hållbara städer.

Kursen ger kunskaper inom trädets ekologi, vilka ekosystemtjänster de bidrar med, monetära värderingsmetoder och miljölagar. Efter avslutad utbildning kommer du att ha färdigheter i att värdera träd med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att kunna beräkna ett områdes förmåga att lagra koldioxid genom dess träd samt hur du bäst kan skydda träd vid byggnationer och kunna bedöma om, när och varför träd kan vara i behov av praktisk skötsel . Kursen är utformad för att passa offentlig sektor, men kan även läsas av dig som arbetar inom privat sektor eller har tidigare utbildning inom området.

"Alla de här kurserna jag gått/ går har varit jätteintressanta och givande (Ekosystembaserad planering, Våtmarker och nu Träd). Jag har haft stor användning både i jobbet, arkitekt/stadsplanering och framför allt i Naturskyddsföreningen, dels i att skriva yttrande i planärenden och rent praktiskt när vi pluggade igen ett dike i Naturskyddsföreningens ärvda skog, i ett återvätningsprojekt. Ada (Ch) Arenander, arkitekt/stadsplanerare

Omfattning och studieform

Kursen omfattar 30 yh-poäng. Den är flexibel och ges på distans.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande).

  • Särskilda förkunskapskrav
  • Yrkeserfarenhet inom fysisk planering, naturvårdsfrågor, praktisk skötsel av grönområden eller motsvarande.

  • Du kan söka kursen även om du inte har full behörighet. Kanske har du tidigare utbildning eller andra erfarenheter som kan ge dig behörighet, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Vi gör alltid en individuell bedömning. Tveka inte att söka!

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Observera att du behöver studera på minst 50 % för att få studiemedel. Våra kurser ges på kvartsfart men går att samläsas.

Koppling till branschen

Kursen är framtagen efter dialog med kommuner, forskare, företag och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Branschen ser att framförallt mindre kommuner behöver påbyggnadskurser för att tillgodose kompetensbehoven.

  • "Vi har aldrig sett ett så stort behov personer som kan träd och trädvård. Behovet av kompetent personal för frågor rörande träd och trädvård är nästan oändlig i Sverige och vi har bara sett början på den gröna omställningen.
  •  
  • Framtidens utmaningar kräver personer som kan hantera den viktigaste delen i att skapa hållbara städer, träden!"

Johan Östberg, Trädkontoret AB

Under utbildningen

Kursstart

Kursstart 11 november 2024

Upplägg

Kursen varvas med inspelade föreläsningar och digitala seminarier samt ett studiebesök. Seminarier och studiebesök är frivilliga men är viktiga inslag i utbildningen. Varje vecka finns det tillgång till en livechat med kurshandledaren. Du examineras genom ett digitalt prov och en kortare inlämningsuppgift efter varje delkurs.

25 % - 24 veckor på kvartsfart.

Kursstart 11/3 2024
Kursperiod 1: 240311-240602 - sommarruppehåll - kursperiod 2: 240819-241108

Kurser

Bedömning och värdering av trädens ekosystemtjänster

5 yhp

Trädens ekosystemtjänster och dess juridiska skydd

10 yhp

Skydda träd vid fysiska arbeten

5 yhp

Skötsel av träd i urbana miljöer

10 yhp

Summa: 30 yh-poäng


Några av våra föreläsare:
Johan Östberg, Trädkontoret AB
Gustav Nässlander, Trädkontoret AB
Rebecka Hedfors, Länsstyrelsen
Örjan Stål, VIÖS AB
Fabian Mebus, Levande Landskap
Patrick Bellan, Trädkonsult

Efter utbildningen

Du erhåller utbildningsbevis med betyg för respektive kurs.

Kunskaper efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:
- trädets ekologi, med fokus på lövträd
- monetära värderingsmetoder av träd
- miljölagar som berör skyddsvärda träd och träd i formellt skyddade biotoper
- trädens roll i klimatomställningen
- Skötselmetoder av träd i urbana miljöer och alléer
- bevattningsmetoder och bevattningssystem av träd och vegetation i urbana miljöer
- nyttan av trädets ekosystemtjänster inom samhällsutveckling i urbana miljöer

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter om/i:

- att använda digitala verktyg för värdering av träd
- att utföra enklare beräkningar av ett områdes förmåga att lagra koldioxid genom dess träd

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att med ansvar ha förmåga att:

- bistå med underlag och bedömningar inför samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken
- bedöma om, när och varför träd kan vara i behov av praktisk skötsel
- ge rekommendationer över hur grävarbeten och anläggning nära träd kan utföras med minsta risk att
skada trädet
- bedöma lämplighet av att flytta träd, i relation till miljönytta, social nytta och ekonomiska faktorer

Relaterad information

ansökan

Utbildningen startar 11 november 2024


Intresserad av våra andra kompetenshöjande trädkurser? Klicka i rutan nedan.

AGENDA 2030

Kursen bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att belysa ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning.

Agenda 2030 mål 15.9

kontakt

Dacapo

Enhetschef/Utbildningsledare
Nathalie Werjefelt 
0501-75 57 76

Utbildningskoordinator
Therese Isaksson
0501-75 57 55

yh logotyp