Sök

Konferenser och seminarier

På Dacapo Mariestad arrangeras det återkommande seminarier som varierar mellan bygghantverk, trädgård, landskapsvård och hållbar samhällsutveckling.

Rurban planning talks

Rurban planning talks är en konferens med forskningsseminarier arrangerat av Dacapo Mariestad, Chalmers, Stads- och kommunhistoriska institutet och Skaraborgs kommunalförbund.

  • Datum för 2024 års Rurban Planning Talks kommer!

Byggnadsvårdens konvent

Byggnadsvårdens konvent är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Västarvet, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet.

Vi har nu påbörjat planeringen för nästa konvent. Det går av stapeln 25-27 september 2024.

Läs mer här

3-30-300 i praktiken

I takt med klimatförändringar och mer extremväder ökar sårbarheten och allt större krav ställs på hur vi utformar våra städer. 3-30-300 Regeln säger att varje person bör ha möjlighet att se tre träd från sin bostad, varje stadsdel bör ha en krontäckning på minst 30 % och alla ska kunna nå ett grönområde inom 300 meter från sin bostad. Denna regel blir allt vanligare vid implenteringen av nya översiktsplaner men hur åstadkommer vi detta i praktiken?

Under konferensen kommer Cecil Konijnendijk delta, skaparen till 3-30-300 regeln.

Mer information kommer under våren 2024.

  • Datum: 19-20 september 2024
  • Plats: Dacapo Mariestad