Sök

Hållbara trädbestånd

Arbetar du med förvaltning av träd på ett eller annat sätt? Samtidigt som vår förståelse för betydelsen av träd och grönytor ökar står vi inför stora utmaningar i form av ett förändrat klimat med nya skadegörare och mer extremt väder. När vi planerar och utför planteringar måste vi tänka långsiktigt, helst över 100 år i framtiden för att därmed säkerställa att våra planteringar klarar det framtida klimatet.

Kursinformation

De viktigaste metoderna vi kan använda för att plantera klimatsmart är att söka information i den senaste forskningen kring framtida klimat, plantera träd som uppvisat tålighet för det kommande klimatet och att plantera en stor mångfald av trädarter. Det sista är även ett viktigt sätt att sprida riskerna för framtida skadegörare, vilka är betydligt svårare att förutsäga än klimatförändringarna. Genom kunskap, väl genomtänkta beslut och diversitet kan vi säkra ett hållbart trädbestånd för framtiden.

Kursen ges på distans och är uppdelad i två delar. Det går att anmäla sig till en eller båda delar.

Kursmoment

Del 1 – Planera och kommunicera

Vi går under denna kurs igenom behovet av att planera och kommunicera grönska genom att bland annat visa på den senaste forskningen kring betydelsen av träd och grönska, men även placera detta i en hållbarhetskontext. Vi går igenom olika typer av kommunikationsstrategier för att förmedla detta till bland annat politiker och allmänhet, hur 3-30-300 kan användas som en modell för att skapa grönare städer och hur trädplanteringsprojekt kan kvalitetssäkras.

Del 2 – Utför och förvalta

Under denna kurs går vi igenom hur trädplanteringar ska göras på ett hållbart och funktionellt sätt, samtidigt som vi går igenom den viktiga kontrollen av trädkvalité, artval och etableringsskötsel. Då trädplanteringar alltid måste vara långsiktiga kopplar vi artvalen och förvaltningen till de stora utmaningarna klimat och skadegörare, vilka båda skapar stora begränsningar kring vilka arter vi kan använda och hur vårt trädbestånd ska förvaltas.

Datum

Anmäl ditt intresse för kursen längre ner.

Kursansvarig

Kursen ges av Dacapo Mariestad.
Handledare är Gustav Nässlander och Johan Östberg, Trädkontoret AB.

Svartvitt porträtt av Gustav Nässlander och Johan Östberg från Trädkontoret AB.

Foto till vänster: Gustav Nässlander, fotograf: Emma Larsson. Foto till höger: Johan Östberg, fotograf: Anna Sigvardsson

Anmälan

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs! Vid för få anmälda deltagare kan kursen komma att ställas in i väntan på nytt datum.

Kursbevis

Alla deltagare får kursintyg.

OBS! Denna kurs hör inte till vårt utbud som ligger inom ramen för de kurser vi ansöker om inom ramen för Myndigheten för yrkeshögskolan. Därav tillkommer en avgift.

Relaterad information

FAKTA

Dacapo Mariestad är en kommunal organisation med uppdrag att samordna och utveckla högre utbildning i Mariestad. Dacapo verkar också för att utveckla en inspirerande forsknings- och utbildningsmiljö i Mariestad som främjar relationer mellan studenter, forskning och näringsliv.

Dacapo Mariestad fungerar som en länk mellan akademi, kommun och lokalsamhälle. Genom att vitt skilda verksamheter kultiveras under ett och samma tak uppstår intressanta korsbefruktningar som skapar växtkraft.

KONTAKT

Dacapo

Enhetschef/Utbildningsledare
Nathalie Werjefelt
0501-75 57 76