Sök

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetsgivare och växer fram efter arbetsmarknadens behov.

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster och de syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.

Praktik under yrkeshögskoleutbildningen (LIA)

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under LIA utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens samt ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär.

Genom LIA-praktiken får du arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetslivet i sin tur får tillgång till kompetenta studenter och chans att hitta och rekrytera ny kompetent personal.

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Enhetschef/utbildningsledare
Nathalie Werjefelt 0501-75 57 76

yh logotyp

FAKTA

Vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med god utbildning för alla.

Mål4 Agenda 2030