Sök

Trädgårdar under 100 år

Vill du lära dig mer om hur trädgårdarna har sett ut under olika perioder och samtidigt få kunskap att tillämpa i din egen trädgård så är detta en kurs för dig. Dagen varvas med föreläsningar och växtvandring för att avslutas med en workshop.

Plantering av rosa Dahlior i trädgårdsmiljö

När

Datum: 12 oktober 2024
Tid: Lördag klockan 10.00-17-00
Pris: 1450 kr
Kursledare: Julie von Hofsten
Plats: Dacapo Mariestad, Magasinsgatan 4 Mariestad

Om kursen

På denna heldagskurs fokuserar vi på de mindre trädgårdarnas historia, de som tillhör torpet, villan eller kolonilotten. Vill du lära dig mer om hur trädgårdarna sett under olika perioder och samtidigt få kunskap att tillämpa i din egen trädgård så är detta en kurs för dig. Dagen varvas med föreläsningar för att avslutas med en workshop där det finns möjlighet att söka information kring dina egna trädgårdsprojekt. Vi håller till på Dacapo Mariestad. Kursen leds av Julie von Hofsten, trädgårdsmästare med kulturhistorisk kompetens.

10:00–12:00 Föreläsning om de mindre trädgårdarnas historia (år 1900–2000)
12:00–13:00 Lunch (medtag egen lunch, tillgång till kök med micro finns)
13:00–15:00 Föreläsning om olika typer av trädgårdsundersökningar. Arkivundersökningar, enkel inventeringsteknik och uppmätning
15:00 Fika (ingår i kursavgiften)
15:15 –17:00 Workshop i skolans referensbibliotek. Möjlighet till research och rådgivning kring egna trädgårdsprojekt

Material till kursdeltagare

Växtlista för varje årtionde
Litteraturlista
Tips på digitala sökvägar

Kursledaren har mycket att lära ut på kort tid så var noga med att komma i god tid innan kursen startar.
Medtag eget block, penna och sudd för skisser.