Sök

Tandsköterskeutbildningen

Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Som tandsköterska ingår du i ett vårdteam med tandläkare och tandhygienister, men du kan även självständigt informera och utföra munhälsovårdande insatser.

Tandsköterska med munskydd tillsammans med patient

Om utbildningen

__________________________________________

Antal poäng: 325 yrkeshögskolepoäng (ca 1,5 år)
Studietakt: Heltid
Studieform: På plats
Ansökan: Ansökan stängd
Utbildningsstart: Augusti 2024
__________________________________________

I yrkesrollen ingår allt från att ha egna patienter till att assistera tandläkaren vid behandlingar. Tandsköterskans arbetsuppgifter har på senare år blivit fler och mer självständiga. Utbildningen genomförs som heltidsstudier och som en bunden utbildning, vilket innebär cirka 2-4 schemalagda dagar på skolan per vecka och därutöver självstudier med möjlighet till handledning.

Utbildningen ställer stora krav på engagemang, förutsätter en hög arbetsinsats och det krävs att du är disciplinerad i dina studier. Att studera på 100% är jämförbart med heltidsarbete!

Teorilektioner varvas med praktiskt arbete i våra metodrum. Dessa kan också bokas för egen träning. Under de verksamhetsförlagda kurserna LIA (Lärande i arbete) ska du som studerande tillsammans med en erfaren handledare tränas i att utöva yrket på en godkänd tandvårdsklinik. LIA är fördelat på tre perioder och bedrivs på heltid.

Behörighetskrav

För behörighet att antas till utbildningen måste du ha slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande och minst godkänt betyg i Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, samt godkänt betyg i Engelska 5. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till skriftligt urvalsprov i svenska. Urvalsprovet är uppdelat i 3 delar, ordförståelse, meningskomplettering och läsförståelse.

CSN
Ja, utbildningen är CSN-berättigad.

Under utbildningen


Hur lång är utbildningen och ur ser upplägget ut?

Utbildningen sträcker sig ca 1,5 år och genomförs som heltidsstudier som en bunden utbildning, vilket innebär cirka 2-4 schemalagda dagar på skolan per vecka och därutöver självstudier med möjlighet till handledning.

Vilka kurser ingår i utbildningen?

Skriv tabellbeskrivning här

Anatomi, anestesi och farmakologi

25 yhp

Material, miljö och hantering av farligt avfall

20 yhp

Odontologi 1

40 yhp

Odontologi 2

30 yhp

Oral hälsa 1

25 yhp

Oral hälsa 2

30 yhp

Etik, bemötande och kommunikation

15 yhp

Tandvårdens verksamhet och organisation

15 yhp

Vårdhygien och smittskydd

25 yhp

Lärande i arbete (LIA) 1

15 yhp

Lärande i arbete (LIA) 2

25 yhp

Lärande i arbete (LIA) 3

40 yhp

Examensarbete

20 yhp

Totalt:

325 yhp

 

Att leva och bo i Mariestad

Anslut dig gärna till vår Facebookgrupp "Studentboende i Mariestad". I denna grupp går det bra att lägga ut annonser och efterlysning av boenden i Mariestad. Om du inte har tillgång till Facebook går det även bra att kontakta oss på Dacapo Mariestad. Inne på skolan kan vi även sätta upp informationsblad på anslagstavlan för dig som annonserar eller söker bostäder. Kontakta oss för mer information. På Mariestads kommuns hemsida hittar du mer information om boendemöjligheter.

» Gå till gruppen Studentboende i Mariestad

» Flytta hit och söka bostad - Mariestads kommun

» Att leva i Mariestad

Efter utbildningen

 

Vad kan jag jobba med efter examen?

Du som studerande ska efter utbildningen kunna arbeta som en kunnig och kompetent tandsköterska utifrån verksamhetens krav. Detta innebär ett arbete med stor variation av arbetsuppgifter och möte med människor i olika åldrar.

Efter genomförd utbildning kommer du att ha kunskap om tandvårdsklinikens verksamhet samt hygien-, miljö- och kvalitetsarbete. Dessutom kommer du att ha teoretiska och praktiska kunskaper om förebyggande och behandlande tandvård.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Efterfrågan på kvalificerade tandsköterskor är stor och väntas öka ytterligare de närmaste åren, vilket innebär goda möjligheter till arbete efter examen.

Relaterad information

ansökan

Utbildningsstart hösten 2024

FAKTA

Utbildningen bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med god hälsa och välbefinnande.

Agenda 2030 mål 3

kontakt

 Enhetschef/Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson 0501-75 57 63

Huvudlärare Dacapo Mariestad
Petra Alamos Cardenas 0501-75 60 95