Sök

Förädlingsodlare

Är du intresserad av att odla och förädla grödor? Utbildningen kombinerar breda kunskaper inom odling och förädling med kompetens för att skapa eller utveckla företag inom branschen för trädgårdsodling.

Foto: Jesper Anhede

Om utbildningen

__________________________________________

Antal poäng: 200 yrkeshögskolepoäng (1 år)
Studietakt: Heltid
Studieform: Distans och på plats
Ansökan: Öppnar hösten 2024
Utbildningsstart: Januari 2025
__________________________________________

Under utbildningen lär du dig bland annat att odla köks- och trädgårdsväxter (frukt, bär, grönsaker och andra grödor), deras säsonger, växtmiljöer, förökningsmetoder och hur du förädlar din skörd. Du kommer att få kunskaper inom förädling, vilket skapar möjligheter att starta en egen produktutveckling utifrån till exempel en råvara, en idé, en produkt som efterfrågas på marknaden eller utifrån svinnminimering. Du kommer efter examen kunna bidra till hållbar odling och förädling av odlade produkter.

Behovet av yrkesrollen ökar i takt med ökad efterfrågan på lokala och hållbara produkter. Klimatförändringar och globala kriser påverkar efterfrågan och gör att vi blir allt mer beroende av vår inhemska produktion. Det blir allt viktigare att hushålla med våra resurser och att se samtliga mervärden i odlade produkter samt att genom kunskap om hela produktionskedjan minska matsvinnet och ge varor en positiv spårbarhet.

Samarbeten LIA (lärande i arbete)

Under utbildningen kommer du att vara ute på praktik (LIA) i totalt fyra veckor. Det går också att göra sitt examensarbete på ett företag. Examensarbetet pågår under tre veckor. Under LIA och examensarbete har du stor valfrihet att välja var du vill genomföra dessa kurser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss odlingserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

CSN

Ja, utbildningen är CSN-berättigad.

Under utbildningen


Hur lång är utbildningen och ur ser upplägget ut?

Utbildningen är en ettårig heltidsutbildning på distans med elva fysiska veckolånga träffar (ca mån-tors) mellan januari och december. Upplägget gör det möjligt att studera även för den som bor långt bort från utbildningsplatsen.

Vilka kurser ingår i utbildningen?

Entreprenörskap

15 yhp

Examensarbete

15 yhp

Frukt, bär och naturens skafferi

25 yhp

Konservering och förädling

25 yhp

LIA

20 yhp

Livsmedelskunskap

25 yhp

Odling av köks- och trädgårdsväxter till förädling

35 yhp

Odlingskunskap

20 yhp

Sensorik

20 yhp

Totalt:

200 yhp

Kursplanen hittar du här Pdf, 155 kB.Att leva och bo i Mariestad

Anslut dig gärna till vår Facebookgrupp "Studentboende i Mariestad". I denna grupp går det bra att lägga ut annonser och efterlysning av boenden i Mariestad. Om du inte har tillgång till Facebook går det även bra att kontakta oss på Dacapo Mariestad. Inne på skolan kan vi även sätta upp informationsblad på anslagstavlan för dig som annonserar eller söker bostäder. Kontakta oss för mer information. På Mariestads kommuns hemsida hittar du mer information om boendemöjligheter.

» Gå till gruppen Studentboende i Mariestad

» Flytta hit och söka bostad - Mariestads kommun

» Att leva i Mariestad

Efter utbildningen

 

Vad kan jag jobba med efter examen?

Det finns goda möjligheter till arbete efter examen. Behovet på arbetsmarknaden ökar allt mer. I arbetsförmedlingens yrkeskompass kan man utläsa att ”Antalet odlare av trädgårds- och jordbruksväxter som efterfrågas de närmsta fyra åren förväntas öka. Behovet är stort i södra och mellersta Sverige.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Behovet av yrkesrollen ökar i takt med ökad efterfrågan på lokala och hållbara produkter. Klimatförändringar och globala kriser påverkar efterfrågan och gör att vi blir allt mer beroende av vår inhemska produktion. Det blir allt viktigare att hushålla med våra resurser och att se samtliga mervärden i odlade produkter samt att genom kunskap om hela produktionskedjan minska matsvinnet och ge varor en positiv spårbarhet.

Ord från branschen

”I dagsläget ser vi ett glapp mellan de som odlar grönsaker och de som ska ta tillvara dem i sina kök. En brygga där i mellan och ett kompetensutbyte mellan kockar och odlare skulle med säkerhet leda till att både den som odlar kan få högre avkastning för sina grönsaker - troligtvis även kunna ta tillvara på en stor del av skörden som man i nuläget kasserar på grund av bristande kunskap- och kockarna skulle få tillgång till mer, bättre och unikare råvaror att arbeta med, det är något som restaurangbranschen skriker efter redan nu.” Emelie Nielsen, Driftsansvarig Kökschef, Norrqvarn Hotell & Konferens AB, Restaurang Krubb Töreboda

"Efterfrågan på småskaligt förädlade produkter av egen odling har ökat senaste åren har vi märkt. Kunskaper inom odling, förädling och tillgång på lokala och hållbara produkter är det vi behöver för att kunna möta efterfrågan från kunder både i vårt bryggeri och vår restaurangverksamhet men också i våra högt uppsatta mål för att kunna utvecklas i framtiden." Anneli Johansson, VD, Sill och Dynamit AB

Relaterad information

Ansökan

Nästa utbildningsstart januari 2025
Skicka in en intresseanmälan för nästa utbildningsomgång via den första knappen nedan, så meddelar vi när ansökan öppnar.

Fakta

Utbildningens kursplan Pdf, 155 kB.

Utbildningen bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med delmål 12.3 ”Halvera matsvinnet i världen”.

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Agenda 2030 målbild 12, hållbar konsumtion och produktion.

Kontakt

Dacapo

Enhetschef/utbildningsledare
Nathalie Werjefelt
0501-75 57 76

Huvudlärare
Betty Granqvist
0501-75 53 58

Lärare förädling
Sven-Erik Larsson