Sök

Digitala verktyg för kulturaktörer (distans)

Arbetar du och din organisation med att berätta om och sprida kultur? Genom medier och digitala tekniker kan vi tillgängliggöra kultur, förstärka upplevelser och skapa mervärden.

Kursinformation

Kursernas syfte är att öka kunskapen om digitala verktyg för att sprida och tillgängliggöra kultur och besöksmål. Genom digitala föreläsningar varvat med praktiska workshops visar vi relevanta metoder för ändamålet. Kurserna ges på distans.

Kurserna som erbjuds är Intoduktion till digitalt berättande, Livestreaming, AR och 3D-scanning samt 360-foto/film. Kurserna riktar sig till dig som har grundläggande datorvana. I menyn kan du läsa mer om målgrupp och kursinnehåll för respektive kurs. Alla deltagare får ett kursbevis efter avslutad kurs.

Pris

Introduktion till digitalt berättande: 2 600 kronor exklusive moms
Livestreaming: 2 600 kronor exklusive moms
Film och foto i 360-grader: 3 400 kronor exklusive moms
AR och 3D-scanning: 3 400 kronor exklusive moms
Paketpris: 8 900 kronor exklusive moms

I kursavgiften ingår föreläsningsmaterial och kursintyg.

Kurserna är framtagna i samarbete med Högskolan i Skövde.

Kursansvarig

Kursen ges digitalt på distans av Dacapo Mariestad. Handledare är Kristofer Vaske, huvudlärare på YH-utbildningen Projektledare crossmedia-produktioner vid Dacapo Mariestad. Eventuell gästlärare anlitas inom specifika områden.

Kurshandledare Kristofer Vaske

Relaterad information

Dacapo

Sociala medier
Instagram
Facebook

FAKTA

Kurserna bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med målet tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla.

Agenda 2030 9C

SAMARBETSPARTNERS

Logga för Högskolan i Skövde