Sök

Symbios - utnyttja avfall och överskott som resurs

Genom att utnyttja avfall och överskott från en verksamhet som resurs i en annan kan stora kostnadsbesparingar göras samtidigt som belastningen på miljön minskar. Nu erbjuder Dacapo Mariestad en digital halvdagsworkshop i så kallad symbios, där företag samverkar genom att utbyta resurser i form av vatten, energi och material.

Bild på boken Symbios

Workshopen leds av Tobias Jansson, som i mer än tio år inspirerat inom området cirkulär ekonomi och symbios och genomfört hundratals föreläsningar och workshops för näringsliv och offentlig verksamhet. Tillsammans med affärsutvecklaren Emma Dalväg har han skrivit boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin (2022).

Kursinformation

Vad du får lära dig

Under workshopen får du lära dig om symbios och dess plats i den cirkulära ekonomin, om hur området utvecklats samt viktiga begrepp och koncept. Du får ta del av en mängd goda exempel på företag som arbetar i symbios, med både affärsnytta och miljönytta som resultat. Du får också en introduktion till viktiga steg att ta för att komma igång med industriell symbios och vilka utmaningar som finns. Du får sedan ta på dig ”symbiosglasögonen” och undersöka möjligheter att ta vara på avfall och överskott i form av vatten, energi och material i din verksamhet (eller i ett geografiskt område) och föreslå symbioskopplingar mellan aktörer på platsen.

Workshopens syfte

Syftet med workshopen är att öka kunskapen om möjligheter med symbios och ge verktyg för att börja se avfall och överskott som affärsmöjligheter och intäkter istället för problem och kostnader.

Vem kan delta på workshopen?

Workshopen riktar sig till dig som är nyfiken på hur avfall och överskott från en verksamhet kan bli resurs i en annan, genom symbiossamverkan. Du kan till exempel vara näringslivsutvecklare eller hållbarhetsstrateg på en kommun, ha en strategisk position på ett företag som skulle kunna bli del av en symbios, arbeta med affärsutveckling eller som miljökonsult.

Moment

 • Introduktion till industriell symbios och dess plats i den cirkulära ekonomin
 • Viktiga begrepp och koncept
 • Affärsnytta, miljönytta, samhällsnytta
 • Goda exempel där överskott av vatten, energi och material tas tillvara
 • Kom igång med symbios: Någon som håller i processen, tillstånd, lagstiftning
 • Kommunens roll
 • Nycklar till en lyckad etablering
 • Möjliga affärsupplägg
 • Att ta på sig ”symbiosglasögonen”
 • Eget arbete: Kartläggning av potential för industriell symbios i din verksamhet eller i ett geografiskt område med hjälp av Input-Output-modellen, samt rita en symbioskarta
 • Presentation av idéer inför gruppen och diskussion om ett möjligt nästa steg

 • Datum
 • 21 november kl. 08:30-12:30

  Pris
  1495 kronor plus moms.
  I kursavgiften ingår boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin, kursdokumentation och kursintyg .

Symbios - om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin

Ansvarig

Workshopen ges digitalt av Dacapo Mariestad. Workshopledare är Tobias Jansson, föreläsare och konsult inom cirkulär ekonomi och författare till boken Symbios.

Kursledare Tobias Jansson

Kursledare Tobias Jansson. Foto AnnaCarin Isaksson

Kursbevis

Alla deltagare får ett kursintyg.

Bakgrund till kursens framtagande

Symbios skapas genom att avfall från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet. Konceptet, som också kallas industriell symbios, är inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ömsesidigt fördelaktiga sätt. När tidigare förbisedda restflöden av vatten, energi och material utnyttjas ökar resurseffektiviteten – vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Att samverka i symbiosform är en möjlighet som hjälper oss att skapa en mer cirkulär ekonomi. Industriell symbios är ett kraftfullt verktyg för att hantera utmaningar i samtiden – det gäller såväl stigande priser på råvaror och energi som att skapa en ekonomi som fungerar inom ramen för planetens gränser. Symbios är också ett sätt att utveckla det lokala näringslivet och samhället på platsen.

Som kurslitteratur används boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin (2022) av Tobias Jansson och Emma Dalväg. Boken är en lättillgänglig introduktion till symbios som genom inspirerande exempel visar hur symbiossamverkan är ett skalbart koncept som existerar här och nu. Den ger bakgrundsfakta och begrepp, och bidrar med praktisk kunskap om vilka roller som kan ingå i en symbios, nycklar till en lyckad etablering och möjliga affärsupplägg. Bland de intervjuade finns företrädare för Kalundborg Symbiosis, Sotenäs Symbioscentrum, Händelö Eco-Industrial Park, Eon:s Ectogrid, samt ”länkföretag” som Ekobalans, Gårdsfisk och The Waste Transformers.

Relaterad information

anmälan

Datum 21 november 2024
klockan 08:30-12:30

FAKTA

Dacapo Mariestad är en kommunal organisation med uppdrag att samordna och utveckla högre utbildning i Mariestad. Dacapo verkar också för att utveckla en inspirerande forsknings- och utbildningsmiljö i Mariestad som främjar relationer mellan studenter, forskning och Näringsliv.

Dacapo Mariestad fungerar som en länk mellan akademi, kommun och lokalsamhälle. Genom att vitt skilda verksamheter kultiveras under ett och samma tak uppstår intressanta korsbefruktningar som skapar växtkraft.

kontakt

Dacapo

Enhetschef
Hanne Gustafsson
0501- 75 57 63