Sök

Bygghantverksprogrammet

Utbildningen ges via Göteborgs universitet och riktar sig till dig som vill bygga med traditionella hantverkstekniker, använda naturliga material och arbeta professionellt med byggnadsvård. Programmet ger dig kunskaper om byggnadsvårdens principer och utvecklar din förståelse för bevarande utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv. Utbildningen är yrkesförberedande och ger kunskaper och färdigheter i traditionellt byggande med inriktning mot bygghantverk och kulturvård.

Besök lokalerna i Mariestad på en virtuell rundtur

Om utbildningen

Bygghantverksprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter i traditionellt byggande och utvecklar din förståelse för bevarande utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv. Du får grundläggande kunskaper om byggnadsvårdens principer och du bekantar dig med de historiskt vanligast förekommande byggnadsteknikerna i praktiska byggövningar. Under utbildningen får du bland annat lära dig att göra byggnadsundersökningar med bedömning av skador och förslag på åtgärder. Programmet ges i Mariestad.

Programmet omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier.

Utbildningsnivå: Grundnivå

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Arbetsprov: Ja

Under utbildningen

Under det första året får du en introduktion till hantverket, kulturvården, akademiska studier och hur de förhåller sig till varandra. Hantverkskurserna ger dig grundläggande handlag, färdigheter och förståelse för material och teknik inom byggnadssnickeri och murteknik. Du lär dig om bakgrunden och historien kring vårt byggda kulturarv och får göra uppmätningar och undersökningar. Det första året har en förlängd vårtermin och avslutas med en praktikperiod i juni och början av juli.

Det andra året vidareutvecklar du dina praktiska färdigheter med valbara påbyggnadskurser. Under höstterminen fokuserar de praktiska momenten på bärande stomkonstruktioner och under vårterminen kan du välja kurser inom hållbart bygganden och restaureringshantverk. Du introduceras i kulturvårdens historia och lär dig vetenskaplig teori och metodik. Även det andra året har en förlängd vårtermin med arbetsplatsförlagd praktik.

Det tredje året tränas du att tillämpa dina kunskaper genom att planera, projektera och utföra mindre projekt i samarbete med dina medstudenter. Det tredje året innehåller även en fördjupningskurs där du får möjlighet att utveckla dina intresseområden och bygga individuell kompetens. Det finns även möjlighet att ansöka om utbytesstudier under höstterminen. Det tredje året avslutas med ett examensarbete och den sista terminen är klar i slutet av mars.

Efter utbildningen

Det finns ett stort behov av bygghantverkare med kunskap och förståelse för gamla hus och traditionellt hantverk och möjligheterna till en individuell inriktning i din framtida yrkeskarriär spänner över ett stort område. Våra tidigare studenter driver hantverksföretag som murare, timmermän, byggnadsvårdare, medan andra arbetar som konsulter eller rådgivare med specialistkompetens på kulturvård och praktisk byggnadsvård. Efter kandidatexamen kan du också läsa vidare på masterprogrammet i kulturvård vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

Relaterad information

ansökan

Utbildningen startar på hösten och ansökan stänger i mitten av april. Besök utbildarens webbplats för ytterligare information.


KONTAKT GÖTEBORGS UNIVERSITET

Studievägledare
Paula Carlson
svl@conservation.gu.se

Utbildningsansvarig
Karin Johansson
031-786 93 52
karin.johansson@conservation.gu.se