Sök

Förskollärarprogrammet

Utbildningen ges via Karlstads universitet hos oss och vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Denna studieform kallas campus lärcentra.

Bild på barn och pedagog som skriver

Om utbildningen

Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet kan läsas på distans via vårt lärcentrum. Det omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier.

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Förkunskapskrav: För antagning till Förskollärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande + Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 samt Engelska 6 eller motsvarande.

Under utbildningen

Utbildningen ges på helfart, vilket i normalfallet motsvarar 40 timmars studier per vecka, och kommunikationen sker huvudsakligen via internet. Dessutom ingår telebildsändningar (videokonferens) och studiegruppsarbeten på vårt lärcentra en eller flera gånger per vecka, samt obligatoriska närträffar på Karlstads Universitet, 3-4 gånger per termin.

Programmet inleds med studier om förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Termin två omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Termin tre handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Termin fyra handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I termin tre och fyra ingår VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. Termin sju innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden är ljus för dig som väljer att studera förskollärarprogrammet. Prognoser visar att välutbildade förskollärare kommer att vara efterfrågade under en lång tid framöver.

Relaterad information

Text

Text

Fakta

Vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med god utbildning för alla.

kontakt

Nästa uppstart våren 2025

Studievägledare Karlstads universitet

 fraga.lararutbildningen
@kau.se

054-700 12 12

Relaterad information KAU här

 Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson 0501-75 57 63