Sök

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Programmet ges av Linköpings universitet och vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från arbete i fritidshem och vill fördjupa din kunskap för att bli behörig grundlärare mot fritidshem. Du kan kombinera studier och arbete!

Bild på vuxen som läser för barn

Om utbildningen

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktisk-estetiskt ämne (bild eller idrott) och får behörighet att undervisa årskurs 1-6 samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem.

I början av utbildningen läser du kurser i fritidspedagogik och under termin två börjar du studier i ditt praktisk-estetiska ämne. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt i ditt skolämne och dina pedagogiska studier. Du avslutar utbildningen med att skriva ett examensarbete där du knyter ihop utbildningens delar och väljer att fördjupa dig inom ett egenvalt område.

Programmet erbjuds på flera orter. Du deltar i en studiegrupp tillsammans med andra studenter på din studieort. Det är en fast studiedag i veckan under hela utbildningstiden. När du läser ditt praktisk-estetiska ämne inkluderar det resor till Linköping om du väljer idrott. Väljer du att läsa bild så kommer bildkurserna att ges på din antagningsort.

Kom ihåg att ladda upp ditt "Intyg om yrkeslivserfarenhet" tillsammans med din ansökan – Intyg om yrkeslivserfarenhet

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet på grundnivå samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 ,Engelska 6
Därutöver krävs: Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998 varav minst två år ska vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.

Under utbildningen

Studierna är på 75% och du studerar en dag i veckan på plats på det campus du är antagen till. Erfarenhet i fridshem krävs för att söka utbildningen och den gör att du kan tillgodoräkna dig delar av programmet för att bli behörig lärare i fritidshem.

Under utbildningen varvas teori och praktik genom att koppla uppgifter till fritidshemmet och skolans verksamhet. I utbildningen ingår också fem veckors verksamhetsförlagd utbildning då du möjlighet att öva och förbereda dig för din framtida yrkesroll.

Efter utbildningen

Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktisk-estetiskt ämne du valt att studera på universitetet.

Relaterad information

ansökan

Sen anmälan öppnar 2024-07-15

FAKTA

Vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med god utbildning för alla.

kontakt

Utbildningen startar hösten 2024.

Studevägledare Linköpings universitet
studievagledning@uv.liu.se
013-28 20 99

 Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson
0501-75 57 63