Sök

Grundlärarprogrammet åk F-3

Programmet ges av Karlstads universitet och vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i förskoleklass samt årskurs 1-3, och som vill läsa din lärarutbildning på ett lärcentra. Denna studieform kallas därför campus lärcentra.

Bild på glada barn

Om utbildningen

Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan i närheten av din hemort.

Studier vid campus lärcentra förutsätter närvaro på lärcentra flera dagar varje vecka och förutsätter också närvaro på Karlstads universitet ca. 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle.Detta innebär att du behöver bo nära eller på pendelavstånd till det lärcentra som du antas till.

Det omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar 4års heltidsstudier.

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Förkunskapskrav: För antagning till grundlärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande + Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 samt Engelska 6 eller motsvarande.

Under utbildningen

Utbildningen ges på helfart, vilket i normalfallet motsvarar 40 timmars studier per vecka, och kommunikationen sker huvudsakligen via internet. Dessutom ingår telebildsändningar(videokonferens) och studiegruppsarbeten på vårt lärcentra en eller flera gånger per vecka, samt obligatoriska närträffar på Karlstads Universitet, 3-4 gånger per termin.

Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I utbildningen läser du ämneskurser i svenska, matematik, engelska, SO-ämnen samt NO-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt bedömning av elevers kunskaper. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Efter utbildningen

Utbildade grundlärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Behovet av behöriga lärare i Sverige kommer att vara stort under överskådlig tid.

Relaterad information

ansökan

Vill du söka via pappersblankett kan den beställas från VHS, 08-613 99 00 eller Studentcentrum vid Karlstads universitet, 054-700 27 00.

Nästa start hösten 2025

FAKTA

Vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med god utbildning för alla.

kontakt

Studievägledare Karlstads universitet

fraga.lararutbildningen@kau.se 054-700 12 12

Relaterad information KAU här

 Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson 0501-75 57 63